Teknoloji Nedir?

Merhaba bu yazımızda teknoloji nedir, teknoloji, teknolojik ürünler, yeni teknolojiler, teknoloji tanımı, teknoloji nedir kısaca bunlardan bahsedeceğiz.

Teknoloji nedir kısaca

Teknoloji mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, işlemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalardır. Kendi tanımımı yapacak olursam insan yaşamının kolaylaştırılması amacıyla geliştirilen yöntemler, icatlar ve araştırmalardır diyebiliriz.Örnek verecek olursam Kuantum Fiziği bir teknolojidir. Bu teoriden sonra icat edilen kuantum bilgisayarları da teknolojidir. Nesnelerin interneti, yapay zeka, bunlar da teknolojiye örnek diyebiliriz.

Teknoloji ve insan ilişkileri

İnsan ilişkileri kavramını inceleyecek olursak, insanların birbirleriyle yaşadıkları iletişim, alışveriş ve neslini devam ettirebilmek için bulundukları dayanışmadır.
Teknoloji ve insan ilişkileri kavramlarını bir araya getirdiğimiz zaman ise, teknolojinin insan ürünü olduğundan dolayı insan ilişkilerine oldukça fazla etkili olabileceğini görüyoruz. Bir önceki yapay zeka kavramında da anlattığım, insanın kendi hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaçlarını karşılamanın daha pratik bir yolunu arama çabası, teknolojiyi oluşturmuştur. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri ise teknolojiyle içli dışlıdır. Yani hem teknoloji insan ilişkilerinin bir ürünü olabilir hem de insan ilişkileri teknolojinin bir ürünü olabilir. İnsan ilişkilerinin teknolojinin ürünü olduğuna en iyi örnek insan ilişkilerinin daha evrensel gerçekleşmesi için hukuk bulunmuştur ki hukuk bir teknoloji ürünüdür. Çünkü insanların bir arada daha yaşanabilir bir ortamda yaşamaları için birbirlerine karşı belirli kuralların oluşturulması gereklidir. Bu kuralların farkına varmak için toplulukların çeşitli tecrübeleri vardır. Bu tecrübeler ilk küçük insan toplulukları tarafından kazanılacak sonra ülkeler ve devletler daha fazla tecrübe sahibi olacak ve çeşitli yönetim şekillerini ortaya çıkaracaktır. İlk kabilelerin birbirleriyle herhangi bir anlaşmazlık yaşaması durumunda doğanın vermiş olduğu yetenek ve beceriler ön planda olduğundan kısa süreli baktığımızda gücün önemli olduğunu görürüz. Fakat uzun süreli baktığımızda yine doğanın vermiş olduğu başka becerilerin de etkili olabileceğini yani zekanın, etkili iletişimin de önemli olduğunu görürüz. İlk başlarda kavgada güçlü olan kazanır iken. Daha zeki olan kişi daha güçlü olanı alt etmek için önceden hazırladığı planı ortaya koyacaktır. Etkili iletişim becerisi olan kişi arkasına kabilesini almayı başaracak ve hiç kavga etmeden yiyeceği eşit bir şekilde paylaşmanın, zayıf olan kişilerin mallarının çalınmasına engel olmanın bir yolunu bulacaktır. Bunu tarihte görürüz. Hammurabi kanunları olarak bilinen M.Ö 1760 yıllarında oluşturulan yasalar buna bir örnektir. Bu yasaları kral Hammurabi oluşturmuştu tabi kral Hammurabi 6.kral idi bu yüzden önceki krallardın oluşturduğu yasalardan da etkilenmişti. Yani ondan çok daha öncede toplumun bir arada yaşaması için kurallar oluşturulmuştu. Hammurabi kanunları kısasa kısas şeklindeydi. Yani kim birinin bir kemiğini kırdıysa. Devlet de kemiği kıran kişinin aynı kemiğini aynı şekilde kırardı. Hammurabi dışında Eski Ahit kutsal kitabında da çeşitli kurallar var idi. Kuran da buna büyük bir örnektir. Bakara suresinde bir örnek verilebilir. ﴾178﴿ Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime, kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu, rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. (https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/185/178-ayet-tefsiri) Buradaki ayeti tefsir edip din tartışması yapmayacağım. Bu konuyu çok saptırır. Bu yüzden sadece ayeti örnek olarak verdim. Gördüğümüz gibi ayette uygulanması gereken bir kural var. Yani toplumun bir arada daha kolay yaşaması için yapılan bir hizmet. Bu hizmetin kaliteli olup olmaması tartışılır. İnsanlar ve toplum bir arada ne kadar fazla tecrübe edinirlerse o kadar fazla hizmet değişimi olacaktır. Günümüzde bu toplum düzenini sağlamak için ki buna etki eden önemli bir faktör de etik kavramıdır, yani her bir bireye eşit hakların verilmesi durumunun da sağlanması gerekir. Buna en iyi örnek evrensel insan hakları beyannamesidir. Örnek bir kural vermek gerekirse: Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Burada ki kurallar daha modern bir toplumun ülke, siyaset, ekonomi gözetmeksizin, etik ve evrenselliğe uyacak şekilde oluşturmuş olduğu kurallardır. Yani edindiğimiz tecrübe farklılaştıkça hizmet de farklılaşmış ve güncellenmiştir.
Bütün bu anlattıklarım teknolojinin ürünü olan hukuk ile ilgiliydi. Hukuk ise insan ilişkileri kavramıyla iç içedir. Demek istediğim şey insan ilişkilerinin sağlanması, düzenlenmesi, devam ettirilmesi çeşitli yöntemler ve hizmetler sayesinde yani teknoloji sayesinde gerçekleşmiştir. En azından benim görüşüm böyle.
Hukukun yaygınlaşıp kuralların daha da evrenselleşmesinde teknolojinin büyük bir katkısı da bulunmaktadır. Matbaa teknolojisi sayesinde gazeteler haberler daha da yaygınlaşmıştır. Bu aynı zamanda devletlerin verdiği yasaların da daha kolay bildirilmesine olanak sağlamıştır.
Başka bir açıdan bakarsak teknoloji insan ilişkilerinin bir ürünü olabilir. Ancak çeşitli inanışlara göre teknoloji ilk insana kazandırılmış bir olgudur. Bilimsel açıdan da çeşitli hayvanların da teknolojiyi kullandığını görebiliriz. Kuşlara baktığımızda kendi yuvalarını kurduklarını görürüz. Yine bir kuş türünün gagasının yetişemediği için bir dal parçasıyla böcek yakalaması örneği de hayvanların teknolojiyi kullanmasına örnektir. Burada anlatmak istediğim şey teknoloji sadece insan ilişkilerine bağlı değildir. Yine de insan ilişkileri teknolojinin gelişmesine, değişmesine önemli etkide bulunmuştur. Yukarıda belirttiğim yasa ve kanunların değişimi, güncellenmesi insan ilişkilerine bağlı edinilen tecrübeler sayesindedir.
İnsan ilişkilerinin bir ihtiyaç gereği gerçekleştiğini biliyoruz. İnsanlar bir arada yaşadıkları zaman daha kolay yaşamışlardır. Sorumluluklar paylaşılınca insan ırkı daha kolay yaşamıştır. Neslini devam ettirmek için ilişkilerini sürekli değiştirmiştir. Tabi ilişkilerini daha da değiştirmek demek daha düzenli bir ilişki içerisinde oldukları anlamına gelmeyebilir. Örneğin bir ırkçı bir siyahiyi renginden dolayı öldürebilir. Yani ne kadar insan ilişkileri evrim geçirse de gelişme kaydettiğini söyleyemeyiz. Ancak teknoloji sürekli gelişiyor ve gelişme hızı da giderek artıyor diyebiliriz. Artık uzay çağındayız ve bir çok iş artık robotlar tarafından yapılacak. Bu da birçok insanın işini elinden alacak diyebiliriz.
Teknolojinin gelişmesi diğer taraftan asosyalliğe de neden olabiliyor. Günümüzde internet, telefon ve diğer teknolojik aletler daha çok vaktimizi almaya başladı. TRT’nin bu linkteki: https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunya-genelinde-cep-telefonu-kullananlarin-sayisi-45-milyari-gecti-402379.html haberine göre: iletişim teknolojilerindeki ilerlemeyle dünya genelinde cep telefonu kullanımı arttı. 2015’de dünyanın yüzde 57’si cep telefonu kullarken, 2019’da bu oran yüzde 62 sınırına ulaştı. Bu insanların birbirleriyle daha az vakit geçirmesine sebep olabiliyor. İnsanlar artık birbirlerinin kıyafetlerini beğendikleri zaman onlara söylemek yerine fotoğrafına sosyal ağlardan beğeni atıyor. Bu teknolojinin insan ilişkilerini olumsuz etkileyecek bir durum. İnsanlar evlerinde de aileleriyle sohbet etmediği ve teknolojik aletleri daha çok kullandığı için bu aile ilişkilerini olumsuz etkilemekte. Bence teknolojiyi fazla kullanmamalı ve sosyal bir varlık olduğumuzdan dolayı sosyal çevremize önem vermemiz gerekli. İnsanlarla ilişkilerimizde teknolojinin zararlı kısımlarını değil yararlı kısımlarını kullanmalıyız. Yani teknolojik aletlerden ziyade teknolojinin oluşturduğu hukuk ve onun da oluşturduğu kurallar sayesinde bir arada olduğumuz sosyal çevremizle doğrudan etkileşim halinde yüz yüze iletişim kurmalıyız.
Özetlemek gerekirse teknoloji ve insan ilişkileri birbirleriyle iç içe kavramlardır. Dolayısıyla hem teknoloji insan ilişkilerinden etkilenmektedir hem de insan ilişkileri teknolojiden etkilenmektedir.
Sağlıklı günler dilerim:).
Zafer GÜVEN… Eleştirilerinizi yorumlarda bekliyorum.

Originally posted on 22/10/2020 @ 09:23

43 thoughts on “Teknoloji Nedir?

 • 07/03/2021 tarihinde, saat 02:20
  Permalink

  Sayenizde bilgilendim çok teşekkür ederim

  Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 20:31
  Permalink

  Çok güzel bir yazı olmuş teknolojinin etreflı bir tanımı yapılmış keyifle okudum

  Yanıtla
  • 04/04/2021 tarihinde, saat 00:30
   Permalink

   Çok güzel bilgiler verilmiş.. Site çok başarılı beğendim bilgi içeriği geniş

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 20:32
  Permalink

  Çok güzel bir yazı olmuş teknolojinin etreflı bir tanımı yapılmış keyifle okudum
  Böyle yazıları daha fazla görmek isterim doğrusu

  Yanıtla
  • 10/03/2021 tarihinde, saat 10:58
   Permalink

   Gerçekten çok iyi çok işime yaradı teşekkürlr.

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 20:53
  Permalink

  Gercekten bilgiler benim isime cok yaradi elinize kolunuza saglik

  Yanıtla
  • 09/03/2021 tarihinde, saat 14:57
   Permalink

   Çok bilgi verici ve faydalı bi site her gün ziyaret edip yeni şeyler öğreniyorum teşekkür ederim 👍

   Yanıtla
  • 10/03/2021 tarihinde, saat 10:57
   Permalink

   Gerçekten çok iyi teşekkürler,çok işime yaradı.

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 22:19
  Permalink

  Benim icin cok bilgi verici bir yazi olmus verdiginiz emeklerden dolayi tebrik ederim ve bizi aydinlattiginiz icin tesekkur ederim

  Yanıtla
  • 10/03/2021 tarihinde, saat 01:35
   Permalink

   Çok beğendim bu siteyi artık hep kullanıcam bilgilendirici bir yazı oldu

   Yanıtla
  • 04/04/2021 tarihinde, saat 11:13
   Permalink

   Bilgilendirici bir yazı olmuş çok teşekkürler

   Yanıtla
  • 12/04/2021 tarihinde, saat 11:12
   Permalink

   Gercekten cok iyi bilgiler var bu sitede baktikca okudikca nelwr nelwr ogreniyirum

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 22:24
  Permalink

  Günümüzün aslında doğru kullanılsa en kıymetli buluşu her şey artık teknoloji üzerinden ilerliyor

  Yanıtla
  • 08/03/2021 tarihinde, saat 21:09
   Permalink

   Teknoloji hakkında güzel bir makale olmuş elinize sağlık sayenizde bilmediklerimiz öğreniyoruz.ayrica site süper gezinizken hem eğleniyor hem bilgileniyoruz

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:02
  Permalink

  Çok güzel anlatılmış teknoloji nedir güzel anlatılmış kısa ve ayrıntıya girmeden anlayacağımız şekilde beğendim bilgilenmiş oldum teşekkürler.

  Yanıtla
  • 08/03/2021 tarihinde, saat 21:07
   Permalink

   Teknoloji hakkında güzel bir makale olmuş elinize sağlık sayenizde bilmediklerimiz öğreniyoruz.ayrica site süper gezinizken hem eğleniyor hem bilgileniyoruz

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:03
  Permalink

  Çok güzel anlatılmış teknoloji nedir kısa ve ayrıntıya girmeden anlayacağımız şekilde beğendim bilgilenmiş oldum teşekkürler.

  Yanıtla
  • 06/07/2021 tarihinde, saat 21:55
   Permalink

   Güzel bilgiler edindik teknolojik meraklısı olarak zarar ve faydaları var tabi ama En iyizi dozunda Kullanmak

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:07
  Permalink

  Tekneloji çok güzel anlatılmış beğendim yazıyı bilgilendim sıkmadan anlatılmış teşekkürler.

  Yanıtla
  • 05/04/2021 tarihinde, saat 11:34
   Permalink

   Çok detaylı ve bir anlatım olmuş gerekten ama hala o kadar çok eksiğimiz var ki teknoloji konusunda, anlatımı çok güç. Yanlış anlaşılmak istemem eksiğimiz insanlık olarak fazla, hâlâ kat etmemiz gereken uzun bir yol var ve muhtemelen başındayız. Aldığımız o asırlar süren ilerleme aslında küçücük bir koridordu sokağ çıkan. Emeğinize sağlık diyerek, yeni yazılarınızı beklediğimiz belirtmek istiyorum.

   Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:16
  Permalink

  Teknolojinin ne olduğunu anlatan çok iyi bir yazı olmuş 🌸

  Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:16
  Permalink

  Teknolojinin ne olduğunu anlatan çok iyi bir yazı olmuş 🌸 teşekkürler

  Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:18
  Permalink

  Teknolojinin ne olduğunu anlatan çok iyi bir yazı olmuş 🌸 teşekkürler .

  Yanıtla
  • 10/03/2021 tarihinde, saat 10:56
   Permalink

   Gerçekten çok iyi teşekkürler,çok işime yaradı.

   Yanıtla
   • 04/07/2021 tarihinde, saat 17:56
    Permalink

    İçerik bilgiler teknolojiye meraklı insanlar olarak çok faydalı bilgilendirici oldu sayenizde

    Yanıtla
 • 07/03/2021 tarihinde, saat 23:50
  Permalink

  Bu bilgi işime yarar sağolun

  Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 00:38
  Permalink

  Teknoloji hakinda sayenizde geniş bir bilgiye sahip oldum

  Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 00:42
  Permalink

  Teknoloji hakinda geniş bir bilgiye sahip oldum sayenizde

  Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 14:53
  Permalink

  Gerçekten açıklayıcı anlatımınızla çok iyi bir yazı olmuş beğendim

  Yanıtla
  • 10/03/2021 tarihinde, saat 10:57
   Permalink

   Gerçekten çok iyi teşekkürler,çok işime yaradı.

   Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 14:54
  Permalink

  Açıklayıcı ve güzel bir anlatım olmuş

  Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 15:31
  Permalink

  Teknolojiyi çok iyi anlatmışsınız. Elinize sağlık.

  Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 15:32
  Permalink

  Teknolojiyi harika anlatmışsınız elinize sağlık.

  Yanıtla
 • 08/03/2021 tarihinde, saat 21:12
  Permalink

  Teknoloji hakkında güzel bir makale olmuş elinize sağlık sayenizde bilmediklerimiz öğreniyoruz.ayrica site süper gezinizken hem eğleniyor hem bilgileniyoruz

  Yanıtla
  • 10/03/2021 tarihinde, saat 10:59
   Permalink

   Gerçekten çok iyi çok işime yaradı teşekkürlr.

   Yanıtla
 • 09/03/2021 tarihinde, saat 14:59
  Permalink

  Çok bilgi verici ve faydalı bi site her gün ziyaret edip yeni şeyler öğreniyorum teşekkür ederim 👍

  Yanıtla
 • 09/03/2021 tarihinde, saat 22:08
  Permalink

  Gayet açıklayıcı bir yazı olmuş

  Yanıtla
 • 09/03/2021 tarihinde, saat 22:50
  Permalink

  Bilgilendirici bir makale olmuş harika

  Yanıtla
 • 04/04/2021 tarihinde, saat 14:32
  Permalink

  teknoloji nedir sorusu çok detaylı ve özlü anlatılmış teşekkürler

  Yanıtla
  • 08/04/2021 tarihinde, saat 14:00
   Permalink

   Teknoloji anlatan mükemmel site tavsiye ederim

   Yanıtla
 • 05/04/2021 tarihinde, saat 00:09
  Permalink

  Açık ve net bir Bilgi olmuş kısa ve özlü

  Yanıtla
 • 12/04/2021 tarihinde, saat 11:10
  Permalink

  Gercekten cok iyi bilgiler var bu sitede

  Yanıtla
 • 04/07/2021 tarihinde, saat 17:51
  Permalink

  Teknoloji hayatımızın bi parçası haline geldi sizlerdende böle güzel yazı bilgilendirici bir içerik okuduk

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.